Home

 

Great phone rates anywhere in the world

Poland ONLY 6 cents per minute

 

 

 

 

POLISH

ENGLISH

 

Cieszę się że mogę poinformować Państwa o możliwościach taniego dzwonienia do Polski.

 

Dziękuję za odwiedzenie mojej stroniczki. Proszę podzielić się informacjami ze swoimi przyjaciółmi i ze wszystkimi którzy mogą z nich skorzystać.

 

Jesli Państwo prowadzą rozmowy dłuższe niż 10 minut jednorazowo, godne polecenia jest używanie tzw. Access Code  101-5335

 

8 centów za minutę

 

Jesli Państwo nie prowadzą długich rozmów jednorazowo, godne polecenia jest używanie tzw. Access Code  10-10-834

 

7 centów za minutę

z opłatą 39 centów za połączenie

 

I am happy that I can share with you the information about low phone rates to Poland

 

Thank you very much for visiting my simple page. Please share this information with your friends and all those who can benefit.

 

If your phone conversation usually lasts more than 10 minutes, you can get very low rate by using 101-5335 Access Code

 

8 cents per minute

 

If your phone conversation usually lasts no more than 10 minutes, you can get a good rate by using 10-10-834 Access Code

 

7 cents per minute

with 39 cents fee for connection