Strona glowna
Polski
Angielski
Artykuly
Linki
Polska Rzymsko-Katolicka Misja Pastoralna p.w. Św. Brata Alberta
Biuletyny East Bay

Artykuly

Interesujace informacje o aktualnych wydarzeniach polonijnych

Nowa ideologia zła

Z homilii ks. abp. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa
wygłoszonej 24 czerwca 2007 r. podczas uroczystości odpustowej
ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie

FRAGMENT ....

[ ...... ]
W XX w. Europa i Polska, i inne narody z prawie całego świata przeżyły dwie straszne wojny, przeżyły dwie bezbożne ideologie: hitleryzm i bolszewizm. Bezbożne, walczące z Bogiem, z Kościołem ideologie, które mają na sumieniu dziesiątki milionów istnień ludzkich, niewinnych ofiar, ale w naszych czasach, jak mówi Jan Paweł II w swojej ostatniej książce "Pamięć i tożsamość", zagraża nam trzecia ideologia: bezbożna ideologia zła. Ona nie jest podobna do tych wcześniejszych, jeśli chodzi o metody działania. Obecni ideologowie zła walczący z Kościołem, z Bogiem, z moralnością chrześcijańską, z doktryną chrześcijańską, katolicką używają innych metod. Nie zamykają, przynajmniej na razie, do więzienia, nie rozstrzeliwują , nie niszczą fizycznie, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym. Bo na świecie chrześcijanie nadal są mordowani, męczeni w wielu krajach islamskich i innych, ale w naszym kręgu kulturowym takich prześladowań nie ma. Ale ta ideologia ma do dyspozycji innego rodzaju środki, może jeszcze groźniejsze niż te, które miały te bezbożne minione ideologie. Ma do dyspozycji olbrzymie media, ma do dyspozycji olbrzymie pieniądze, ogarnia współczesne areopagi we współczesnych społeczeństwach. Najważniejsze to parlamenty, uniwersytety i media. Opanować te trzy areopagi: parlamenty, uniwersytety, media, to jest ich cel, wtedy można zatruć duszę społeczeństw. I to się przecież dzieje. Wiele parlamentów ustanawia prawa niezgodne nie tylko z Dekalogiem, z wolą Bożą, ale i z prawem naturalnym. Wiele parlamentów na świecie ustanawia prawo do mordowania nienarodzonego życia ludzkiego, do mordowania ludzi starych, chorych w eutanazji, do mordowania życia ludzkiego w nieodpowiedzialnych badaniach genetycznych.

Ustanawia dziwne, nienaturalne, będące karykaturą związki, niby to małżeńskie - homoseksualne. To wszystko, co było niewyobrażalne jeszcze kilkanaście lat temu, dziś staje się faktem. To jest działanie nowej ideologii zła, pod której presją znajdą się ci młodzi ludzie - te młode dziewczyny i młodzi chłopcy. Bo my, starsi, temu już nie ulegniemy, ale oni mogą ulec i dlatego im potrzebna jest moc wielka od Ducha Świętego, żeby w tej wielkiej sztafecie, jaka trwa od dwóch tysięcy lat, w której przekazywany jest depozyt wiary i moralności chrześcijańskiej, odegrali swoją ważną rolę. Żeby wiarę, którą otrzymali od was, od rodziców, dziadków, przekazali swoim dzieciom, swoim wnukom, gdy stworzą swoje rodziny.

Na świecie jest dużo dobra, więcej niż zła. Bo gdyby było więcej zła niż dobra, ten świat by już nie istniał. Gdy się tak rozejrzymy wśród swoich najbliższych, znajomych, krewnych, kolegów, przyjaciół, to stwierdzimy, że w większości są to ludzie dobrzy, szlachetni, ale jest także zło. I zło ma do dyspozycji wielkie środki, jak już o tym wspomniałem. Jak powiedział jeden z angielskich wspaniałych pisarzy, Lewis, kiedyś diabeł miał utrudnioną pracę, bo musiał każdego z osobna kusić. Dzisiaj ma do dyspozycji wielkich pomocników, ma do dyspozycji media, które jego diabelskie idee przekazują milionom ludzi, zwłaszcza młodym ludziom, zatruwając świadomość. I dlatego w czasie udzielania wam, kochani młodzi przyjaciele, sakramentu bierzmowania za chwilę zapytam was: czy wyrzekasz się szatana i wszystkich spraw jego? I sądzę, że odpowiecie: wyrzekam się. Bo inaczej nie miałoby sensu bycie wasze tutaj, na tym placu, przed waszym pięknym kościołem.

Diabeł jest realnością, jest to byt realny. Jego największe zwycięstwo polega na tym, że wmówił wielu ludziom współczesnym, że nie istnieje. Jemu nie zależy na tym, byśmy się go bali, byśmy go dostrzegali, nie, wprost przeciwnie - woli, żebyśmy go obśmiewali, żebyśmy go bagatelizowali, wtedy działa swobodnie i ma wielu pomocników. Ma swoje media, ma swoje gazety pełne rozpusty, pełne przemocy, ma swoje gry komputerowe, które sieją nienawiść i przemoc. Ma także innych pomocników, czasem takim pomocnikiem szatana, bywa, że nieświadomym, jest twój kolega czy koleżanka, jeśli namawiają cię do zła, jeśli ci proponują narkotyk, alkohol, rozpustę, jeśli twój kolega z twojego sąsiedztwa proponuje ci, żebyście napadli na kogoś, żebyście się włamali do cudzego domu czy do samochodu, pamiętaj, to jest pomocnik szatana, może sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, i naucz się mówić NIE!

Młodym ludziom bardzo trudno przychodzi powiedzieć "nie" w sytuacjach, kiedy powinni to powiedzieć. To jest wielka dojrzałość, a sakrament bierzmowania ma wam dać dojrzałość. Dojrzałość duchową, kiedy człowiek potrafi powiedzieć "nie" swojej koleżance, swojemu koledze. Jeśli potrafi powiedzieć "nie" mediom, jeśli potrafi powiedzieć "nie" kanałom telewizyjnym, gazetom, które sieją zło. I to macie dzisiaj w czasie tego sakramentu otrzymać: tę siłę do mówienia "nie" złu.

  [ ........ ]

  BADZMY CZUJNI, NIE WSZYSTKO ZLOTO CO SIE SWIECI

  BEZPIECZNYCH I SPOKOJNYCH WAKACJI

design by Mariusz Wilkolaski
© copyright 1995-2006, Edmund Lewandowski